Oikonim

Waar staat Oikonim voor?

Het begrip Oikonomos komt uit het Grieks en duidt op het juiste beheer van alle resultaten, mensen en middelen die deel uitmaken van uw organisatie. Dat is in de huidige complexe maatschappij geen gemakkelijke opgave voor de bestaande organisatie. Er zijn dan ook veel redenen om een interim manager in te schakelen. Vandaar de naam Oikonim, die staat voor de juiste interim manager voor uw organisatie.

De initiatiefnemer van Oikonim is Martin van Geel. Hij is betrokken, humorvol en beschikt over de juiste passie en kennis om uw organisatie te doorgronden en mee te nemen naar snelle en succesvolle verbeteringen.

Foto: Martin van Geel voor een kunstwerk van Yue Minjun.

Wat doet Oikonim?

Oikonim beheerst het volledige repertoire van de moderne beleids- en organisatiekunde, waar de zorg voor het menselijk kapitaal, de informatisering en de economische aspecten volledig deel van uitmaken. Het palet van diensten bestaat uit realisatie van beleid, project- & interim-management. Daarmee staat Oikonim naast zijn klanten gedurende het gehele traject van ontwikkelen van organisaties tot de verbetering van de uitvoering van de organisatie in alle details. In elke fase waarin een organisatie verkeerd is Oikonim er om zijn expertise en professionaliteit in te brengen.

In de diensten komt de vakbekwaamheid van de project- & interim managers van Oikonim tot uiting. Vakbekwaamheid die toegepast wordt in een groot aantal sectoren, zowel op publiek- als privaat terrein. Deze sectoren grenzen aan elkaar en overlappen elkaar ook vaak. Logisch, want organisatorische vraagstukken houden zich vaak niet aan de grenzen die door historie, wetenschap of beleid zijn gesteld. De brede oriëntatie op sectoren heeft als belangrijk voordeel dat leerervaringen vanuit één sector beschikbaar zijn voor toepassing in de andere sectoren.